ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Realizacja » Osiągnięcia » Temat Badawczy 4
środa, 14 Kwi 2021

Temat Badawczy 4

Email Drukuj PDF
Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2010 w Temacie Badawczym nr 4

"Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla"
 
Oceniono wpływ parametrów gazów niskokalorycznych z podziemnego zgazowania węgla na ich właściwości palne, a mianowicie:
1. aspekty techniczne wymienności paliw gazowych.
2. właściwości palne gazów z podziemnego zgazowania węgla.
3. charakterystykę energetyczną gazów niskokalorycznych o Wd poniżej 6000 kJ/m3n.
Dokonano oceny jedenastu palników spalających gazy niskokaloryczne o mocy od 30 do 35000 kW.  Palniki te opracowano do spalania gazów odpadowych pochodzących z technologii przemysłowych (metalurgia, chemia).  Palniki o mocy 10-35 MW wykorzystywane są do opalania kotłów energetycznych o mocy do 600 MWth zasilanych gazami niskokalorycznymi.
 
 
 
Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2011 w Temacie Badawczym nr 4
 
"Opracowaniemodeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla"
  
 
  
Przeprowadzono prace studialne wykorzystane do określenia podstaw technicznych do zaprojektowania ujęcia gazu i jego oczyszczania dla pilotowego eksperymentu zgazowania węgla w pokładach KWK Wieczorek jak i do prac związanych z modelowaniem odbioru gazu z PZW w warunkach rzeczywistych. Określono koncepcję oraz wyznaczono podstawy ozwiązania technicznego zapewniającego spełnienie wymagań stawianych
instalacjom w pracującej kopalni.

Pozyskano dane o przewidywanym składzie gazu z PZW oraz dopuszczalnej zmienności jego składu. Przeprowadzono również badania literaturowe dotyczące istniejących i projektowanych instalacji zagospodarowania gazu z PZW w procesach wytwarzania ciepła i na tej podstawie opracowano wstępne koncepcje wyboru konkretnego sposobu zagospodarowania gazu z
PZW w warunkach przewidywanego eksperymentu oraz w rozwiązaniach komercyjnych.

Zestawiono dane literaturowe na temat możliwych rozwiązań wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazu syntezowego.
Innowacyjną technologią są wysokotemperaturowe ogniwa tlenkowo-ceramiczne SOFC (z ang. Solid Oxide Fuel Cell), jak również wysokotemperaturowe ogniwa węglanowe MCFC (z ang. Molten Carbonate Fuel Cell).

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo