ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Realisation » Osiągnięcia » Temat Badawczy 4
Wednesday, 14 Apr 2021

Temat Badawczy 4

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2010 w Temacie Badawczym nr 4

"Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla"
 
Oceniono wpływ parametrów gazów niskokalorycznych z podziemnego zgazowania węgla na ich właściwości palne, a mianowicie:
1. aspekty techniczne wymienności paliw gazowych.
2. właściwości palne gazów z podziemnego zgazowania węgla.
3. charakterystykę energetyczną gazów niskokalorycznych o Wd poniżej 6000 kJ/m3n.
Dokonano oceny jedenastu palników spalających gazy niskokaloryczne o mocy od 30 do 35000 kW.  Palniki te opracowano do spalania gazów odpadowych pochodzących z technologii przemysłowych (metalurgia, chemia).  Palniki o mocy 10-35 MW wykorzystywane są do opalania kotłów energetycznych o mocy do 600 MWth zasilanych gazami niskokalorycznymi.
 
 
 
Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2011 w Temacie Badawczym nr 4
 
"Opracowaniemodeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla"
  
 
  
Przeprowadzono prace studialne wykorzystane do określenia podstaw technicznych do zaprojektowania ujęcia gazu i jego oczyszczania dla pilotowego eksperymentu zgazowania węgla w pokładach KWK Wieczorek jak i do prac związanych z modelowaniem odbioru gazu z PZW w warunkach rzeczywistych. Określono koncepcję oraz wyznaczono podstawy ozwiązania technicznego zapewniającego spełnienie wymagań stawianych
instalacjom w pracującej kopalni.

Pozyskano dane o przewidywanym składzie gazu z PZW oraz dopuszczalnej zmienności jego składu. Przeprowadzono również badania literaturowe dotyczące istniejących i projektowanych instalacji zagospodarowania gazu z PZW w procesach wytwarzania ciepła i na tej podstawie opracowano wstępne koncepcje wyboru konkretnego sposobu zagospodarowania gazu z
PZW w warunkach przewidywanego eksperymentu oraz w rozwiązaniach komercyjnych.

Zestawiono dane literaturowe na temat możliwych rozwiązań wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazu syntezowego.
Innowacyjną technologią są wysokotemperaturowe ogniwa tlenkowo-ceramiczne SOFC (z ang. Solid Oxide Fuel Cell), jak również wysokotemperaturowe ogniwa węglanowe MCFC (z ang. Molten Carbonate Fuel Cell).

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo