ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Realizacja » Osiągnięcia » Temat Badawczy 5
wtorek, 13 Kwi 2021

Temat Badawczy 5

Email Drukuj PDF

Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2010 w Temacie Badawczym nr 5


"Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów zgazowania naziemnego dla zastosowań w energetyce i chemii"


W pierwszym etapie dokonano przeglądu literatury i zbudowano zestaw równań opisujących analizowane zjawiska bazując zarówno na modelach dostępnych w kodzie CFD o nazwie ANSYS Fluent, jak i innych. W drugim etapie przeprowadzono obliczenia weryfikujące modele w celu sprawdzenia poprawności zaimplementowanych metod i ich stabilności obliczeniowej. Wykonano obliczenia benchmarkowe dla złoża bąbelkowego oraz cyrkulacyjnego. Porównanie uzyskiwanych wyników pozwoliło na dokonanie wyboru zestawu równań, które będą wykorzystywane do dalszych obliczeń.

 

Ponadto opracowano:
  • Zestawienia równań kinetycznych dla zbudowania modelu analitycznego reaktora CFB.
  • Zestawienia parametrów pracy fluidalnych reaktorów zgazowania.
  • Gotowe narzędzia symulacji węzłów separacji powietrza oraz konwersji CO.
  • Opracowano zestaw równań fizycznych opisujących hydrodynamikę złóż fluidalnych.
  • Przeprowadzono również symulacje zjawisk przepływowych w złożach fluidalnych z wykorzystaniem kodu CFD i porównanie z wynikami dostępnymi z literatury

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo