ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Realizacja » Osiągnięcia » Temat Badawczy 5
Tuesday, 13 Apr 2021

Temat Badawczy 5

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2010 w Temacie Badawczym nr 5


"Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów zgazowania naziemnego dla zastosowań w energetyce i chemii"


W pierwszym etapie dokonano przeglądu literatury i zbudowano zestaw równań opisujących analizowane zjawiska bazując zarówno na modelach dostępnych w kodzie CFD o nazwie ANSYS Fluent, jak i innych. W drugim etapie przeprowadzono obliczenia weryfikujące modele w celu sprawdzenia poprawności zaimplementowanych metod i ich stabilności obliczeniowej. Wykonano obliczenia benchmarkowe dla złoża bąbelkowego oraz cyrkulacyjnego. Porównanie uzyskiwanych wyników pozwoliło na dokonanie wyboru zestawu równań, które będą wykorzystywane do dalszych obliczeń.

 

Ponadto opracowano:
  • Zestawienia równań kinetycznych dla zbudowania modelu analitycznego reaktora CFB.
  • Zestawienia parametrów pracy fluidalnych reaktorów zgazowania.
  • Gotowe narzędzia symulacji węzłów separacji powietrza oraz konwersji CO.
  • Opracowano zestaw równań fizycznych opisujących hydrodynamikę złóż fluidalnych.
  • Przeprowadzono również symulacje zjawisk przepływowych w złożach fluidalnych z wykorzystaniem kodu CFD i porównanie z wynikami dostępnymi z literatury

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo