ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Konsorcjum » Partnerzy » Partnerzy Naukowi » AGH - Lider
środa, 14 Kwi 2021
Email Drukuj PDF
agh_znk_wbr_rgb_150ppi


 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych, najbardziej renomowanych i nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w prasowych rankingach uczelni oceniających poziom państwowych wyższych szkół technicznych. Jest przodującą w Polsce uczelnią w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

 

Zakres badań naukowych prowadzonych w Uczelni jest bardzo szeroki wynikający z ukształtowania struktury i aktualnych potrzeb w ponad 90-cio letniej historii AGH. Wśród 15 wydziałów oraz jednej międzywydziałowej szkoły mamy wydziały zajmujące się tradycyjnymi, ale systematycznie unowocześnianymi działami przemysłu i gospodarki (Górnictwo, Wiertnictwo, Metalurgia…), wydziały związane z określonymi dziedzinami nauk technicznych (Geologia, Geodezja, Elektrotechnika….) z atrakcyjnymi współczesnymi dyscyplinami jak Informatyka, Telekomunikacja, Inżynieria Biomedyczna, a także wydziały związane z naukami podstawowymi (Matematyką, Fizyką, Geofizyką, Socjologią).

 

Od samego początku swego istnienia Uczelnia - co było dla niej charakterystyczne - współpracowała ściśle z przemysłem i zachowywała łączność z gospodarką kraju. Pracownicy i absolwenci AGH odegrali i odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju polskiego przemysłu i innych działów gospodarki. Mamy bardzo liczną grupę samodzielnych pracowników nauki: blisko 300 z tytułem naukowym profesora, ponad 200 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie światowym. Przykładami w tym zakresie mogą być: najpotężniejsze w tej części Europy mikroskopy do badania struktury metali, czy tak zwana sztywna maszyna wytrzymałościowa, pozwalająca precyzyjnie badać krytyczne dla bezpiecznego górnictwa procesy pękania i kruszenia skał, mikroskopy elektronowe, aparatury do kompleksowych badań ciał stałych, a w szczególności ich powierzchni, spektrometry masowe, liczne urządzenia do badań środowiskowych itp.

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo