ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Konsorcjum » Partnerzy » Partnerzy Naukowi » PŚI
środa, 14 Kwi 2021
Email Drukuj PDF
politechnika_slaska_logo


 

Politechnika Śląska należy do największych i najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Powstała jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego regionu w Polsce i jednego z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie – Górnego Śląska.


Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pomimo początkowych planów zlokalizowania uczelni w Katowicach, organizatorzy Politechniki Śląskiej, po zapoznaniu się z możliwościami lokalowymi miast Górnego Śląska, na siedzibę powstającej szkoły wyższej wybrali Gliwice.


Pierwsza inauguracja roku akademickiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się 29 października 1945 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 2750 studentów. Plany i programy studiów były oparte na wzorach zaczerpniętych z Politechniki Lwowskiej. Również kadrę profesorską Politechniki Śląskiej tworzyli w 1945 roku głównie byli pracownicy Politechniki Lwowskiej. Doskonała kadra profesorska była od początku jednym z najsilniejszych atutów gliwickiej uczelni.
Dziś Politechnika Śląska  kształci 29 000  studentów. Swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem obejmuje cały obszar Górnego Śląska i Zagłębia. Dziesięć Wydziałów Politechniki Śląskiej zlokalizowanych jest w Gliwicach – głównej siedzibie uczelni, a pozostałe trzy – w Katowicach i Zabrzu. Poza tym zajęcia dydaktyczne Politechnika Śląska prowadzi także w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Sosnowcu i Tychach.


Politechnika Śląska zatrudnia 1900 nauczycieli akademickich, w tym 160 profesorów tytularnych i 200 doktorów habilitowanych. Dotychczas uczelnię ukończyło 142 000 absolwentów. Do stopnia naukowego doktora wypromowano 3 967 osób, a doktora habilitowanego 648 osób.


Silną stroną Politechniki Śląskiej jest bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia. Studia na Politechnice Śląskiej doskonale przygotowują do pracy zawodowej, o czym świadczą niezależne rankingi. Uczelnia na 13 wydziałach prowadzi obecnie 50 kierunków studiów, w tym 35 niepowtarzających się. Cztery z nich prowadzone są w języku angielskim.


Politechnika Śląska bierze udział w europejskich programach wymiany akademickiej. Dzięki temu studenci Politechniki Śląskiej mogą studiować niemal w całej Europie – w jednej z ponad 150 uczelni, z którymi Politechnika Śląska w tym zakresie współpracuje. Na uczelni działa aktywnie ponad 20 organizacji studenckich, ponad 100 kół naukowych i 20 sekcji sportowych, a także chór, zespół muzyczny, zespół tańca i teatr.


Politechnika Śląska jest także aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy. Właśnie na Politechnice Śląskiej rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które dzięki transferowi do przemysłu powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo