ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Konsorcjum » Partnerzy » Partnerzy Przemysłowi » TAURON Wydobycie S.A.
środa, 14 Kwi 2021

TAURON Wydobycie S.A.

Email Drukuj PDF


 
TAURON Wydobycie S.A. (dawniej Południowy Koncern Węglowy S.A.) z siedzibą w Jaworznie powstał w styczniu 2005 roku, a działalność produkcyjną rozpoczął w lipcu 2005 roku przejmując majątek i załogę dwóch podmiotów  górniczych znajdujących się w Grupie Kapitałowej Południowego Koncernu Energetycznego S.A.: Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III sp. z o.o. i Zakładu Górniczo-Energetycznego Janina sp. z o.o. Nowy podmiot utworzono w wyniku realizacji polityki rozwoju i konsolidacji sektora paliwowego Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Utworzenie Koncernu było podyktowane koniecznością budowy silnej i stabilnej bazy paliwowej dostarczającej węgiel elektrowniom i elektrociepłowniom Grupy Kapitałowej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. po jak najniższych cenach.


Działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego Południowy Koncern Węglowy S.A. rozpoczął 1 lipca 2005 roku.
Jako producent węgla Spółka posiada około 20% krajowych zasobów bilansowych węgla energetycznego oraz siedmioprocentowy udział w rynku sprzedaży.
W 2007 roku Południowy Koncern Węglowy S.A. wszedł w skład Grupy Tauron, która jest największym w Polsce sprzedawcą energii elektrycznej do klientów końcowych i drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej.
W październiku 2008 roku Zarząd Tauron Polska Energia S.A. Uchwałą nr 659/I/2008 przyjął dokument „Strategia Korporacyjna dla Grupy Tauron na lata 2008-2012 z perspektywą do roku 2020” w którym nadrzędnym celem strategicznym dla Grupy przyjęto wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy.


Cel ten jest wspólny dla podmiotów wchodzących w skład Grupy - w tym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A., który zdefiniowany jako Obszar Wydobycie odpowiada za efektywne kosztowo wydobycie węgla kamiennego i prowadzenie inwestycji pozwalających na realizację zaplanowanych zadań produkcyjnych.
Docelowo, realizując postawione cele strategiczne Obszaru Wydobycie w zakresie zwiększenia produkcji węgla handlowego oraz poprawy efektywności, zakłada się osiągnięcie w roku 2012 przez Południowy Koncern Węglowy SA w roku produkcji węgla handlowego na poziomie około 5,9 mln ton. ZG Janina
Jednym z priorytetów w działalności Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest umiejętne kształtowanie relacji z otoczeniem, w szczególności poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb klientów. Prowadzona od wielu lat przejrzysta i przyjazna kontrahentom polityka handlowa pozwoliła osiągnąć Koncernowi około 7% udziału
w sprzedaży węgla energetycznego na rynku krajowym. Południowy Koncern Węglowy S.A. jest producentem węgla energetycznego typu 31.2. Miały energetyczne stanowią około 75% produkowanego przez Koncern węgla, pozostałą część stanowią sortymenty grube – 20% i sortymenty średnie 5%.

 

Południowy Koncern Węglowy S.A. prowadzi dwusegmentową politykę sprzedaży węgla. Pierwszy najważniejszy rynek zbytu stanowi elektroenergetyka zawodowa reprezentowana przez elektrownie i elektrociepłownie wchodzące w skład Południowego Koncernu EnergetycznegoS.A., gdzie lokowane jest ponad 60% wolumenu sprzedawanego węgla. Drugą grupę odbiorców stanowią kontrahenci wchodzący w skład autoryzowanej sieci handlowej, poprzez których dystrybuowany jest węgiel w sortymentach grubych i średnich oraz niewielkie ilości miałów energetycznych.


Sukcesy na arenie międzynarodowej:

Ratownicy Południowego Koncernu Węglowego S.A. zaliczani są do najlepszych na świecie.
W ostatnim okresie nasi ratownicy zdobyli czołowe miejsca na odbywających się co dwa lata Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górniczego.
W rozgrywanych listopadzie 2010 roku w Australii zawodach ratowniczych, reprezentacja Południowego Koncernu Węglowego SA zajęła pierwsze miejsce.
W 2006 roku – w Chinach – w symulowanej akcji ratowniczej reprezentacja z Jaworzna zajęła drugie miejsce. Ta sama drużyna wywalczyła złoty medal w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Na kolejnych zawodach zorganizowanych w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych – przy innym systemie punktowania niż w poprzednich latach – jaworzniccy ratownicy zajęli drugie miejsce.

 

Osiągnięcia spółki:


1.    Perła Polskiej Gospodarki 2009 w kategorii Perły Wielkie
2.    Certyfikat akredytacji labolatorium2 badawczego
3.    Pracodawca Przyjazny Pracownikom
4.    Solidna firma 2005
5.    Złoty Laur 2005   
6.    Certyfikat spełnienia wymagania normy
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy PN‑N 18001:2004
7.    Certyfikat spełnienia wymagania normy
Systemu Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001:2004
8.    Certyfikat spełnienia wymagania normy
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
9.    Solidna firma 2006

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo