ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 2 » Temat Badawczy 2.1.2
wtorek, 25 Lut 2020
Email Drukuj PDF

Część tematu badawczego nr 2.1.2: Badanie wzbogacania węgla na drodze przeróbki mechanicznejDo głównych celów tej części tematu badawczego zaliczyć należy:

- analiza i ocena efektywności procesów waloryzacji,

- wybór technik wzbogacania,

- weryfikacja przyjętych rozwiązań w skali wielkolaboratoryjnej.


W ramach proponowanych badań zostaną zrealizowane następujące zadania:

- analiza wymogów paliwowych w zakresie technologii zgazowania węgla,

- badania laboratoryjne wariantowych technik wzbogacania paliwa,

- analiza i wybór techniki wzbogacania z uwzględnieniem:

- stanu rozwoju technologii i wymaganej skali procesu,

- specyficznych wymagań procesów zgazowania prowadzonego w złożu fluidalnym i dyspersyjnym,

- efektywności procesowej i ekonomicznej,

- testy procesu wzbogacania w skali wielkolaboratoryjnej,

- opracowanie wytycznych procesowych technologii waloryzacji dla różnych opcji technologicznych zgazowania węgla. opracowanie projektu technologicznego procesu waloryzacji, wstępna analiza wykonalności.


Oczekiwane rezultaty to:

- opracowanie wytycznych realizacji procesu z uwzględnieniem różnych opcji technologicznych zgazowania i krajowych uwarunkowań w zakresie bazy paliwowej oraz zaplecza technologicznego przemysłowych zakładów wzbogacania,

- przygotowanie partii węgli wzbogaconych do testów ciśnieniowego zgazowania w skali pilotowej.

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo