ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 2 » Temat Badawczy 2.2.4
wtorek, 25 Lut 2020
Email Drukuj PDF

Część tematu badawczego nr 2.2.4: Badania procesowe i technologiczne zgazowania węgla przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym (badania pilotowe)Głównym celami tych części tematu badawczego są:

- opracowanie podstaw i weryfikację w skali pilotowej procesu technologii produkcji gazu syntezowego przy wykorzystaniu CO2, w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym.


Ta część stanowi zasadniczy element całego Tematu Badawczego nr 2. W ramach proponowanych prac badawczych zostaną zrealizowane: 

- badania procesowe zgazowania węgli kamiennych w skali laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania CO2 do produkcji gazu,

- testy pilotowe tlenowego zgazowania z wykorzystaniem atmosferycznego układu zgazowania CFB ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania CO2 do procesu zgazowania,

- opracowanie założeń realizacji procesu - metodologia i procedury realizacji testów w skali pilotowej w reaktorze ciśnieniowym,

- badania technologiczne w instalacji pilotowej do ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze CFB,

- optymalizacja procesu z uwzględnieniem:

- zastosowania CO2 dla podniesienia efektywności procesu,

- stosowanych paliw: węgiel kamienny i brunatny,

- kompleksowe badania analityczne procesu dla opracowania bilansów masowych i energetycznych oraz szczegółowej analizy przebiegu procesu,

- kompleksowa analiza wyników testów wraz z kompletacją i przygotowaniem danych na potrzeby weryfikacji modeli symulacyjnych,

- długotrwałe (weryfikacyjne) testy ruchowe dla wybranych parametrów realizacji procesu z demonstracją współpracy układu z turbiną gazową,

- wytyczne realizacji procesu dla reprezentatywnych, krajowych węgli kamiennych i brunatnych oraz wariantowych opcji technologicznych wykorzystania gazu procesowego.


Oczekiwane rezultaty stanowią:

- zweryfikowane w skali pilotowej rozwiązanie aparaturowe i procesowe ciśnieniowej technologii zgazowania węgla w reaktorze CFB, 

- wytyczne realizacji procesu zgazowania w reaktorze CFB dla: 

- wysokoefektywnej produkcji gazu syntezowego z wykorzystaniem CO2,

- wytypowanych w ramach tematu badawczego nr 1 krajowych węgli kamiennych i brunatnych,

- wariantowych opcji technologicznych wykorzystania gazu syntezowego (energetyka/chemia).

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo