ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Części Tematów Badawczych » GIG
wtorek, 13 Kwi 2021
Email Drukuj PDF

Część zadania badawczego realizowanego przez GIG obejmująca następujące części tematów badawczych:

 

Nr części
tematu
badawczego

Część tematu badawczego

1.1.3.

Opracowanie kryteriów technologicznych i środowiskowych zgazowania węgla ze struktur podziemnych i eksploatacji otworowej z analizą doświadczeń eksperymentalnych

1.2.2.

Uwarunkowania technologiczne przygotowania pokładu do podziemnego zgazowania węgla kamiennego

1.3.2.

Identyfikacja bazy surowcowej dla naziemnego zgazowania węgla kamiennego oraz podziemnego zgazowania węgla w części dot. GZW z typowaniem bazy surowcowej

2.2.6.

Zebranie i przygotowanie danych dla oceny ekoefektywności procesu zgazowania węgla w oparciu o wyniki z pilotowego reaktora naziemnego

3.1.1.

Badania konfiguracji kanału ogniowego i parametrów technologicznych w reaktorze ex-situ

3.1.3.

Przygotowanie próbek węgla do badań w reaktorze ex-situ

3.2.2.

Opracowanie modelu obliczania parametrów pracy georeaktora w zależności od warunków prowadzenia procesu

3.3.1.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla budowy i eksploatacji georeaktora

3.3.2.

Udostępnienie wyrobisk i urządzeń w miejscu budowy georeaktora pilotowego KWK Wieczorek

3.3.3.

Wykonanie robót chodnikowych udostępniających i przygotowawczych

3.3.4.

Wykonanie instalacji czynników zgazowujących i odbioru produktów

3.3.5.

Wykonanie instalacji bezpieczeństwa (podsadzki piaskowej i pyłowej)

3.3.6.

Wykonanie infrastruktury kontrolno pomiarowej bezpośrednio monitorującej proces z dostosowaniem do systemu pracującego w kopalni

3.3.7.

Budowa infrastruktury powierzchniowej wraz z siecią monitoringu

3.3.8.

Badania geologiczne dla potrzeb budowy georeaktora

3.4.

Opracowanie procedur lokalizacji georeaktora, w tym zagadnień prawnych i bezpieczeństwa

3.5.

Analiza ryzyka technicznego budowy i eksploatacji generatora

3.6.1.

Przeprowadzenie i nadzór technologiczny nad próbą podziemnego zgazowania węgla powietrzem

3.6.2.

Stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych przygotowania i przeprowadzenia eksperymentu w ramach systemu zarządzania kopalnią

3.6.3

Zapewnienie bezpiecznych dla kopalni warunków wykonania eksperymentu

3.6.4.

Zapewnienie bezpiecznych warunków zakończenia eksperymentu i likwidacja urządzeń poligonu doświadczalnego

3.7.

Ocena ekoefektywności procesu PZW w oparciu o wyniki z instalacji pilotowej

4.1.

Modelowanie i symulacja podziemnego zgazowania węgla z optymalizacją składu wytwarzanych produktów

4.3.

Modelowanie, symulacja i konfiguracja układów wytwarzania ciepła z gazów otrzymanych w procesie podziemnego zgazowania węgla

4.4.

Modelowanie, symulacja i konfiguracja układów wytwarzania energii elektrycznej z gazów otrzymanych w procesie podziemnego zgazowania węgla

4.5.

Modelowanie, symulacja i konfiguracja kogeneracyjnych układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z gazów otrzymanych w procesie podziemnego zgazowania węgla

4.6.

Modelowanie układów kogeneracyjnych dla mieszaniny gazów otrzymanych w procesie podziemnego zgazowania węgla brunatnego

4.7.

Analiza LCA modelowanych układów użytkowania gazów z podziemnego zgazowania węgla

4.8.

Opracowanie optymalnego układu konfiguracji urządzeń wykorzystania gazu z procesu podziemnego zgazowania węgla

6.2.2.

Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania podziemnego

7.2.

Projekt technologiczny instalacji demonstracyjnej zgazowania podziemnego węgla

7.4.

Wstępne studium wykonalności dla instalacji demonstracyjnej podziemnego zgazowania węgla

8.1.1.

Określenie miar standardów oraz procedur oceny efektywności technicznej, ekologicznej i kosztowej podziemnego i naziemnego zgazowania węgla

8.2.1.

Ocena efektywności technicznej i ekologicznej oraz kosztów technologii podziemnego zgazowania węgla, identyfikacja nakładów inwestycyjnych dla pilotowych i referencyjnych technologii

8.2.2.

Ocena efektywności technicznej, ekologicznej oraz kosztów technologii naziemnego zgazowania węgla,

8.3.4.

Określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo