ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Części Tematów Badawczych » IChPW
Tuesday, 13 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Część zadania badawczego realizowanego przez IChPW obejmująca następujące części tematów badawczych:

 

Nr części
tematu
badawczego

Część tematu badawczego

1.1.1.

Wykonanie badań i opracowanie kryteriów do oceny przydatności technologicznej węgla dla procesu zgazowania naziemnego

2.1.1.

Opracowanie i weryfikacja w skali wielkolaboratoryjnej technologii usuwania rtęci z paliwa

2.1.3.

Badania nowych metod przygotowania i dozowania paliw w zawiesinie wodnej

2.2.3.

Badania procesu zgazowania węgla brunatnego w atmosferycznym reaktorze zgazowania CFB z cyrkulującym złożem fluidalnym (skala wielkolaboratoryjna)

2.2.4.

Badania procesowe i technologiczne zgazowania węgla przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym (badania pilotowe)

2.3.1.

Badania procesów absorpcyjnego usuwania CO2

2.3.2.

Badania procesów adsorpcyjnego usuwania CO2

2.3.3.

Badania procesów usuwania CO2 w pętli chemicznej

2.3.4.

Badania procesu wysokotemperaturowego usuwania H2S i NH3 z gazu procesowego z wykorzystaniem adsorbentów monolitycznych

2.3.5.

Procesy membranowe oczyszczania gazu syntezowego

2.3.6.

Badania procesu katalitycznej konwersji związków smołowych ze strumienia gazu surowego ze zgazowania węgla

2.3.7.

Badania procesu wysokotemperaturowej konwersji związków smołowych ze strumienia gazu surowego ze zgazowania węgla

5.1.

Modele kinetyczne i termodynamiczne procesu zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

5.3.

Modele symulacyjne operacji jednostkowych i kompletnego układu technologicznego produkcji gazu syntezowego ze zgazowania węgla dla zastosowań chemicznych

6.1.2.

Opracowaniu bazy danych procesów oczyszczania i uzdatniania gazów ze zgazowania dla zastosowań w układach produkcji energii i paliw oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej

6.2.3.

Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów oczyszczania i uzdatniania gazu ze zgazowania

6.3.2.

Szczegółowe opracowanie kart technologicznych dla procesów oczyszczania i uzdatniania gazów ze zgazowania, procesów dla zastosowań w układach produkcji energii i paliw

6.4.2.

Opracowanie mapy technologicznej uwzględniających optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla potrzeb chemii

7.1.

Projekt technologiczny instalacji demonstracyjnej zgazowania naziemnego węgla

7.3.

Wstępne studium wykonalności dla instalacji demonstracyjnej naziemnego zgazowania węgla

8.2.3.

Identyfikacja nakładów inwestycyjnych dla pilotowych i referencyjnych technologii naziemnego zgazowania węgla

8.3.5.

Określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii naziemnego zgazowania węgla

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo