ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Części Tematów Badawczych » PŚI
Tuesday, 13 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Część zadania badawczego realizowanego przez Politechnikę Śląską obejmująca następujące części tematów badawczych:

 

Nr części
tematu
badawczego

Część tematu badawczego

2.2.1.

Kinetyka procesu zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 w procesie

4.2.

Opracowanie modeli palników dostosowanych do spalania gazów o niskiej wartości opałowej

5.2.

Model numeryczny (CFD) reaktora zgazowania z cyrkulującym złożem fluidalnym

5.4.

Modelowanie i optymalizacja kogeneracyjnego bloku energetycznego opartego o układ IGCC

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo