ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Części Tematów Badawczych » PŚI
środa, 14 Kwi 2021

PŚI

Email Drukuj PDF

Część zadania badawczego realizowanego przez Politechnikę Śląską obejmująca następujące części tematów badawczych:

 

Nr części
tematu
badawczego

Część tematu badawczego

2.2.1.

Kinetyka procesu zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 w procesie

4.2.

Opracowanie modeli palników dostosowanych do spalania gazów o niskiej wartości opałowej

5.2.

Model numeryczny (CFD) reaktora zgazowania z cyrkulującym złożem fluidalnym

5.4.

Modelowanie i optymalizacja kogeneracyjnego bloku energetycznego opartego o układ IGCC

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo