ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Tematy Badawcze
Tuesday, 13 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zadanie Badawcze nr 3 zostało podzielone na 8 wymienionych poniżej Tematów Badawczych:


Temat Badawczy nr 1: Opracowanie szczegółowej bazy danych węgli krajowych dla procesu zgazowania,

 

Temat Badawczy nr 2: Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego,

 

Temat Badawczy nr 3: Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii procesu podziemnego zgazowania węgla,

 

Temat Badawczy nr 4: Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla,

 

Temat Badawczy nr 5: Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów zgazowania naziemnego dla zastosowań w energetyce i chemii,

 

Temat Badawczy nr 6: Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych

 

Temat Badawczy nr 7: Opracowanie projektów technologicznych układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych,

 

Temat Badawczy nr 8: Kompleksowa ocena i wybór strategicznych kierunków rozwoju zgazowania węgla.

 

 

 

Tematy Badawcze połączone zostały w trzy Grupy, za których koordynację merytoryczną odpowiada wskazany Partner Naukowy, tj.:


•    Grupa Tematów Badawczych koordynowanych przez AGH obejmująca Tematy Badawcze nr 1, nr 6 oraz nr 8,


•    Grupa Tematów Badawczych koordynowanych przez IChPW obejmująca Tematy Badawcze nr 2 oraz nr 5,


•    Grupa Tematów Badawczych koordynowanych przez GIG obejmująca: Tematy Badawcze nr 3, nr 4 oraz nr 7.


The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo