ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 2
Tuesday, 13 Apr 2021

Temat Badawczy 2

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Temat Badawczy nr 2:

Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego


Rozwój współczesnych technologii zgazowania wiąże się w głównej mierze z koniecznością intensyfikacji i poprawą niezawodności procesu a także stymulowany jest potrzebami rynku. Podstawowe wymagane kierunki rozwoju znajdują odzwierciedlenie w tematyce planowanych i realizowanych programów badawczych, których niekwestionowanym liderem są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W Europie podstawy do dynamicznego rozwoju technologii zgazowania węgla wraz z wytyczeniem podstawowych kierunków rozwoju dał zainicjowany w 2007 roku 7 Ramowy Program Badań i Rozwoju Unii Europejskiej [1]. Tematyka badawcza dotyczy zarówno rozwoju konstrukcji samych reaktorów zgazowania jak również wszystkich pozostałych elementów ciągu technologicznego, poczynając od przygotowania paliwa a kończąc na instalacjach oczyszczania i waloryzacji wytwarzanego gazu procesowego.


Najważniejsze kierunki badawcze, których rezultaty będą determinować komercyjny rozwój technologii zgazowania węgla zostały zdefiniowane przez DOE przy współpracy z głównymi światowymi dostawcami układów technologicznych dla systemów zgazowania [2]. Obejmują one m.in.:

 

 1. Opracowanie nowych rozwiązań aparaturowych dla reaktorów zgazowania w tym:
  1. reaktorów niskotemperaturowych, w których proces przebiega poniżej temperatury mięknięcia popiołu (redukcja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz poprawa niezawodności i dyspozycyjności układu),
  2. rozwiązań układów gwarantujących dużą elastyczność paliwową a w szczególności dających możliwość stosowania węgli niskouwęglonych o dużej zawartości popiołu,
  3. układów tzw. średnio-skalowych (~ 100 MW) dla zastosowań przemysłowych (standardowe systemy, łatwe do powielenie i mogące przyczynić się do stymulacji zapotrzebowania rynkowego na technologie zgazowania),
 2. Rozwój i optymalizację systemów suchego dozowania paliwa oraz w zawiesinie wodnej ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. możliwości zwiększenia koncentracji paliwa w zawiesinie do 70% (nowe i tanie surfaktanty),
  2. zastosowania alternatywnych do azotu czynników transportowych (dozowanie suche),
 3. Rozwój nowych metod oczyszczania gazu, w tym procesów wysokotemperaturowych pozwalających na poprawę efektywności energetycznej instalacji zgazowania,
 4. Rozwój metod separacji H2,
 5. Rozwój metod separacji CO2 a także identyfikację i rozwój rynku jego odbiorców przemysłowych,
 6. Badania nad wpływem wysokich koncentracji CO2 na efektywność procesu zgazowania,
 7. Problematykę zagospodarowania produktów ubocznych procesu w tym popiołów i żużli,
 8. Procesy wzbogacania i przygotowania węgli w tym ich optymalizację umożliwiającą poprawę parametrów energetycznych wytwarzanych paliw.

 

Temat Badawczy nr 2 stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z technologią zgazowania i został podzielony na trzy podstawowe obszary tematyczne odpowiadające kolejnym etapom realizacji procesu zgodnie z kolejnością ich występowania w ciągu technologicznym, tj.:

 

 1.  
  • - procesy wzbogacania, i przygotowania paliwa,
  • - procesy naziemnego zgazowania węgla,
  • - procesy oczyszczania i konwersji gazów.

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo