ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 7
środa, 14 Kwi 2021

Temat Badawczy 7

Email Drukuj PDF

Temat badawczy nr 7:

Opracowanie projektów technologicznych układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych


W celu skutecznej realizacji, temat ten podzielony został na cztery części, tj.:

 

 • - Część tematu badawczego nr 7.1: Projekt technologiczny instalacji demonstracyjnej zgazowania naziemnego węgla (IChPW),
 • - Część tematu badawczego nr 7.2: Projekt technologiczny instalacji demonstracyjnej zgazowania podziemnego węgla (GIG),
 • - Część tematu badawczego nr 7.3: Wstępne studium wykonalności dla instalacji demonstracyjnej naziemnego zgazowania węgla (IChPW),
 • - Część tematu badawczego nr 7.4: Wstępne studium wykonalności dla instalacji demonstracyjnej podziemnego zgazowania węgla (GIG).

 

W ogólnym zarysie, w projekcie procesowym uwzględnione będą następujące zagadnienia:

 • - ogólna charakterystyka przedsięwzięcia,
 • - specyfikacja aparatów, maszyn i urządzeń,
 • - założenia i wytyczne dla projektów technicznych (branżowych),
 • - schematy przepływowe, wskaźniki technologiczne, bilans procesu, zużycie materiałów i surowców,

 

Wstępne studium wykonalności, oprócz niezbędnych danych technologicznych samego projektu procesowego, wymaga uwzględnienia aspektu lokalizacyjnego przedsięwzięcia, w szczególności wpływu:

 • - otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • - czynnika popytu i podaży,
 • - czynników finansowych.

 

Szczegółowe działania i elementy projektu procesowego oraz wstępnego studium wykonalności przedstawiono poniżej w sposób skondensowany w formie tabelarycznej.

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo