ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 8
Tuesday, 13 Apr 2021

Temat Badawczy 8

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Temat Badawczy nr 8:  

Kompleksowa ocena i wybór strategicznych kierunków rozwoju zgazowania węgla


W przedstawionych wcześniej Tematach Badawczych nr 1 ÷ 7 opisanych i zidentyfikowanych zostanie szereg rozwiązań z zakresu technologii podziemnego i naziemnego zgazowania węgla. Oprócz technologii szczegółowo badanych w postaci instalacji pilotowych, przeanalizowanych zostanie szereg innych, dostępnych w literaturze przedmiotu rozwiązań referencyjnych. To te analizy będą źródłem danych niezbędnych do oceny technologii a które to dane zostaną zapisane w listach technologii i kartach technologicznych.


Przygotowana w pierwszej fazie realizacji tematu metodyka oceny efektywności technicznej, ekologicznej i ekonomicznej ma za zadanie zidentyfikować kryteria oceny, określić ich miary i standardy oraz skonfrontować z planami i możliwościami badawczymi zespołów wykonujących badania pilotowe. Ważne jest, aby na etapie przygotowania metodyki zachować otwartość wobec wariantów alternatywnych. Pełne wykonanie zakresu badań jest częściowo uzależnione od czynników, na które zespół wykonawców Tematu Badawczego nr 8 nie ma bezpośredniego wpływu, lub wpływ ten będzie niewielki. Rozwiązaniu tego kluczowego dla powodzenia przedsięwzięcia dylematu powinna sprzyjać zaproponowana 3 etapowa struktura jego realizacji – rys. 5.

 

Zespół wykonawców rozumiejąc konieczność sprawnego i kompetentnego przeprowadzenia procesu oceny wariantów technologii, proponuje podział zakresu prac na etapy i części. Taki podział wynika z jednej strony z konieczności ustalenia sekwencji prac umożliwiającej sprawną prace wykonawcom pozostałych tematów, a z drugiej strony pozwala wykorzystać unikalną wiedzę i doświadczenie wszystkich uczestników Konsorcjum.

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo