ZGAZOWANIE WĘGLA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » News » 2015
Wednesday, 14 Apr 2021

2015

KARTY ROZWIĄZAŃ INNOWACYJYNCH

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W zakładce "DO POBRANIA" znajduje się Katalog KART ROZWIĄZAŃ INNOWACYJYNCH powstałych w trakcie reazlicacji Zadania Bdawczego nr 3.

PREZENTACJE Z KONFERENCJI ZADANIA BADAWCZEGO

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

Link:     http://cttpliki.adm.agh.edu.pl/pub/      zawiera prezentacje z wszystkich Konferencji jakie obyły się w trakcie realizacji Zadania Badawczego nr 3.

 


Konferencja kończąca ZB-3_28.09.2015r

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Program Konferencji znajduję się z zakładce "Do pobrania"


„Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”

Termin: 28.09.2015

Miejsce: Aula Główna A-0, AGH


W ramach konferencji przedstawione zostaną wyniki realizacji Zadania Badawczego  nr 3 p.t.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”  finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych p.t.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

Zadanie to jest realizowane przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe „Zgazowanie węgla”, którego Liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza.

 

Partnerzy naukowi:

Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica,

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Partnerzy przemysłowi:

Katowicki Holding Węglowy S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

Tauron Polska Energia S.A.

Tauron Wytwarzanie S.A.

Tauron Wydobycie S.A

Grupa Azoty S.A.

 

Tematyka Projektu posiada trudne do przecenienia znaczenie dla naszego kraju. Obiektem badań był bowiem węgiel kamienny i brunatny, które to paliwa są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Z kolei przedmiotem badań i prac rozwojowych były nowoczesne technologie zgazowania węgla. Stanowią one szansę dla naszej opartej na węglu energetyki na spełnienie wymagań wynikających z realizowanej przez UE polityki klimatycznej.

Do najważniejszych rezultatów projektu z pewnością zaliczyć należy uruchomienie
w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu instalacji pilotowej do ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, wykorzystującej dwutlenek węgla jako czynnik zgazowujący. Wspomnieć też należy o zakończonej
z pozytywnym rezultatem próbie podziemnego zgazowania węgla w kopalni Wieczorek. Była to pierwsza próba realizowana w tak dużej skalą w Polsce. Prace te były koordynowane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W tym miejscu należy podkreślić bardzo duże merytoryczne, organizacyjne a także finansowe zaangażowanie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w realizację tego przedsięwzięcia.

5

E-mail Print PDF
There are no translations available.

treść wprowadzenia

Read more...

4

E-mail Print PDF
There are no translations available.

treść wprowadzenia

Read more...

More Articles...

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo