ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 2
wtorek, 25 Lut 2020
Email Drukuj PDF

Część tematu badawczego nr 2.3.7: Badania procesu wysokotemperaturowej konwersji związków smołowych ze strumienia gazu surowego ze zgazowania węglaGłównym celem tej części tematu badawczego jest:

- opracowanie procesu oczyszczania gazu procesowego z zanieczyszczeń smołowych w reaktorze membranowym na drodze konwersji termicznej.


Prace realizowane w ramach tej części obejmować będą:

- badania wysokotemperaturowej konwersji węglowodorów w skali laboratoryjnej z zastosowaniem istniejącej obecnie w IChPW instalacji z reaktorem membranowym,

- analizę uzyskanych wyników i opracowanie wytycznych konstrukcyjnych i procesowych instalacji do badań procesu na gazie rzeczywistym (instalacja pilotowa zgazowania),

- badania procesu z wykorzystaniem instalacji pilotowej zgazowania węgla w reaktorze CFB,

- testy skuteczności usuwania substancji smolistych,

- ocena zastosowanego rozwiązania aparaturowego,

- opracowanie wytycznych procesowych i założeń konstrukcyjnych reaktora przemysłowego.


Oczekiwane rezultaty to:

- zweryfikowane z wykorzystaniem gazu rzeczywistego z procesu zgazowania rozwiązanie aparaturowe i procesowe usuwania związków smołowych z gazów surowych,

- wytyczne procesowe technologii usuwania zanieczyszczeń smołowych z surowych gazów procesowych.

Strona 20 z 20

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo