ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 2
wtorek, 13 Kwi 2021
Email Drukuj PDF

Część tematu badawczego nr 2.1.1:

Opracowanie i weryfikacja w skali wielkolaboratoryjnej technologii usuwania rtęci z węgla
Do głównych celów tej części tematu badawczego zaliczyć należy:

- ocena skuteczności usuwania związków rtęci z węgla przed procesem spalania/zgazowania przy wykorzystaniu pirolizy niskotemperaturowej,

- weryfikacja koncepcji w skali wielkolaboratoryjnej.


W ramach tej części zostaną zrealizowane następujące zadania:

- badania laboratoryjne procesu (GC+MS/stanowisko do pirolizy),

- opracowanie założeń realizacji testów w skali wielkolaboratoryjnej,

- doposażenie i adaptacja instalacji badawczej oraz jej rozruch,

- badania i optymalizacja procesu usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania na drodze niskotemperaturowej pirolizy w reaktorze obrotowym (obiektem badań będą 2 węgle brunatne i kamienny),

- opracowanie wytycznych procesowych technologii.


Praca stanowi kontynuacje badań realizowanych w ramach PBZ – MEiN - 4/2/2006 Nadkrytyczne bloki węglowe.

Oczekiwane rezultaty to:

określenie wpływu parametrów realizacji procesu pirolizy na:

- stopień usunięcia rtęci

- parametry jakościowe oczyszczonego paliwa w aspekcie jego wykorzystania w procesie zgazowania

 opracowanie wytycznych procesowych technologii dla węgla brunatnego i kamiennego


Strona 3 z 20

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo