ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 2
wtorek, 25 Lut 2020
Email Drukuj PDF

Część tematu badawczego nr 2.2.1: Kinetyka procesu zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 w tym procesieGłównym celem tej części tematu badawczego jest:

- opracowanie podstaw i uzyskanie niezbędnych danych w zakresie kinetyki zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2


W ramach proponowanych badań zostaną zrealizowane następujące zadania:

- analiza teoretyczna procesu i dobór modeli kinetycznych dla zakładanego zakresu badań,

- kompleksowe badania kinetyki zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 przy uwzględnieniu:

- stosunku natężenia przepływu CO2 do udziału (masy) fazy stałej,

- rodzaju surowca do zgazowania (węgle kamienne o różnym stopniu uwęglenia, węgle brunatne z potencjalnie dostępnych złóż),

- sposobu przygotowania paliwa (suszenie, wstępne podgrzewanie, wolna/szybka oraz płytka/głęboka piroliza),

- parametrów czynnika zgazowującego: temperatura, ciśnienie absolutne, ciśnienie parcjalne,

- analiza uzyskanych wyników w tym identyfikacja kluczowych parametrów mających wpływ na efektywność procesu, wyznaczenie empirycznych współczynników równań kinetyki dla modelowania i optymalizacji konstrukcyjnej i procesowej oraz określenie zakresu/wytycznych realizacji testów procesowych zgazowania w skali laboratoryjnej i pilotowej,

- weryfikacja uzyskanych wyników na podstawie badań laboratoryjnych i pilotowych.

Oczekiwane rezultaty:

§ opracowanie wytycznych dla realizacji testów procesowych zgazowania węgla w skali laboratoryjnej i pilotowej

§ opracowania współczynników empirycznych równań kinetycznych zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2

Badania te przeprowadzone zostaną przez Politechnikę Śląską.

Strona 7 z 20

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo