ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 2
wtorek, 25 Lut 2020
Email Drukuj PDF

Część tematu badawczego nr 2.2.2: Kinetyka procesu ciśnieniowego zgazowania węglaDo głównych celów tej części tematu badawczego zaliczyć należy:

- określenie wpływu właściwości węgli będących potencjalnie surowcem do procesów zgazowania w Polsce na kinetykę i uzysk produktów ich zgazowania,

- ocenę wpływu podstawowych parametrów technologicznych na kinetykę procesu zgazowania i uzysk produktów,

- ocenę wpływu sposobu przygotowania węgla i stopnia jego wzbogacania na przebieg procesu zgazowania,

- określenie przydatności wybranych węgli dla potrzeb procesu zgazowania oraz ustalenie wytycznych w zakresie wyboru parametrów technologicznych procesu.


W stosowanych obecnie technologiach zgazowania węgla najczęściej spotykanym medium zgazowującym jest mieszanina pary wodnej i tlenu, ewentualnie pary wodnej i powietrza. Z tego też względu znajomość przebiegu reakcji zgazowania węgla przy pomocy tych czynników jak również parametrów wpływających na jej kinetykę oraz wydajność jest niesłychanie ważna, zarówno z punktu widzenia poznawczego jak i utylitarnego. Spośród różnych czynników wpływających na przebieg zgazowania węgla do najważniejszych należy zaliczyć temperaturę i ciśnienie, przy których proces jest realizowany jak również właściwości stosowanego surowca. W ramach planowanych badań zostaną zrealizowane następujące zadania:


- badania kinetyki procesu zgazowania próbek wybranych węgli (wyznaczenie parametrów kinetycznych),

- ocena wpływu ciśnienia na przebieg badanego procesu,

- określenie wydajności produktów i stopnia konwersji węgla,

- testowanie i określenie przydatności wybranych węgli dla potrzeb procesu zgazowania.


Oczekiwane rezultaty to:

- parametry kinetycznych reakcji zgazowania węgla parą wodną wraz z określeniem uzysku i składu produktów zgazowania oraz stopnia konwersji węgla. 

Ta część badań wykonana zostanie w Pracowni badań kinetyki pirolizy i zgazowania węgli przy Katedrze Technologii Paliw WEiP AGH.

Strona 8 z 20

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo