ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 2
wtorek, 31 Mar 2020
Email Drukuj PDF

Cześć tematu badawczego nr 2.2.3: Badania procesu zgazowania węgla brunatnego w atmosferycznym reaktorze zgazowania CFB z cyrkulującym złożem fluidalnym (skala wielkolaboratoryjna)Głównym celem tych części tematu badawczego jest:

- opracowanie podstaw procesowych zgazowania węgla brunatnego w reaktorze z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym


Badania przeprowadzone w skali laboratoryjnej na instalacji z cyrkulującym złożem fluidalnym pozwolą określić optymalny zakres parametrów pracy dla zgazowania węgli brunatnych w tym wytyczne dla przygotowania paliwa, parametry hydrodynamiczne i procesowe i w konsekwencji sprecyzować wymagany zakres badań do realizacji w ramach testów w skali pilotowej. Badania realizowane będą dla dwóch wytypowanych w ramach projektu węgli brunatnych.

 

Przewiduje się realizację następujących zadań:

- opracowanie założeń wstępnych testów eksperymentalnych i przygotowanie instalacji do badań

- badania procesowe w tym:


- badania rozwiązań dla układów dozowania paliwa,

- badania procesu zgazowania przy zmiennych parametrów realizacji procesu w tym ich efektu na skład gazu syntezowego,

- badania mechanizmów tworzenia się zanieczyszczeń gazowych (NOx, CO, SO2) i stałych (smoła),

- badania hydrodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej,

- badania transformacji substancji mineralnej w procesie,


- opracowanie i wstępna weryfikacja modeli obliczeniowych,

- opracowanie wytycznych procesowych.


Oczekiwane rezultaty to:

- wytyczne realizacji procesu w skali pilotowej, 

- wstępne modele hydrodynamiki i procesowe zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB). 

Strona 9 z 20

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo