ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 3
Wednesday, 14 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Obszar 3.1. Badania laboratoryjne konfiguracji georeaktoraW ramach tego obszaru ustalono trzy części tematu badawczego, tj.:

- Część tematu badawczego nr: 3.1.1: Badania konfiguracji kanału ogniowego i parametrów technologicznych w reaktorze ex-situ (GIG),

- Część tematu badawczego nr: 3.1.2: Badania kinetyki zgazowania węgli przeznaczonych do procesów podziemnego zgazowania (AGH),

- Część tematu badawczego nr: 3.1.3: Przygotowanie próbek do badań w reaktorze ex-situ (GIG).


Podstawowe badania laboratoryjne, których wykonawcą będzie GIG zostaną przeprowadzone na stanowiskach symulacyjnych procesu podziemnego zgazowania węgla, przewidzianych do budowy w Centrum Czystych Technologii Węglowych – część technologiczna Mikołów. Zgazowaniu poddawane będą bloki węgla kamiennego i brunatnego z wytypowanych w oparciu o wyniki Tematu Badawczego nr 1 złóż krajowych, w ilości około 500-700 kg/próbę. Wykorzystane zostaną dwa urządzenia: bezciśnieniowe ze zmiennym stopniem nachylenia i ciśnieniowe (o ciśnieniu do 5 MPa). Przewiduje się zgazowanie powietrzem i tlenem, ewentualnie mieszaniną tych gazów, przy różnych konfiguracjach i kształcie kanałów ogniowych.


Podstawowymi efektami tych prac będzie określenie:

- bilansów masowych,

- składów gazu w zależności od składu czynnika zgazowującego i ich prędkości podawania,

- rozkładów temperatur w złożu, kanale ogniowym oraz w skale otaczającej blok węglowy,

- kształtu i rozmiaru wypalonej kawerny w funkcji czasu przebiegu procesu.


Jako uzupełnienie, w instalacji laboratoryjnej w AGH w skali kilku gramów przeprowadzone zostanie dla tych samych węgli wyznaczenie parametrów kinetycznych zgazowania parą wodną w zakresie ciśnień do 4 MPa i temperatur do 1000°C.

Wyniki badań wykorzystane będą do opracowania modeli symulacyjnych, a przede wszystkim dla projektu konfiguracji i oprzyrządowania reaktora pilotowego.

Page 2 of 8

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo