ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 3
Tuesday, 25 Feb 2020
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Obszar 3.5. Analiza ryzyka technicznego budowy i eksploatacji generatoraIstotnym elementem wspomagającym proces decyzyjny odnośnie lokalizacji gazogeneratora podziemnego jest oszacowanie ryzyka technicznego związanego z przedsięwzięciem. Przewidziane do opracowania procedury oceny ryzyka uwzględniać będą specyfikę podziemnego zgazowania węgla a szczególnie zagrożenia dla różnych elementów środowiska, zagrożenia konstrukcji pracujących w wysokich temperaturach, zagrożenia wynikające z obecności gazów wybuchowych. Opracowana procedura zostanie zweryfikowana na etapie budowy i eksploatacji generatora pilotowego.


Ten obszar zawiera tylko jedną cześć tematu badawczego, tj.:

- Część tematu badawczego nr 3.5: Analiza ryzyka technicznego budowy i eksploatacji generatora (GIG).

Page 6 of 8

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo