ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 3
Wednesday, 14 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Obszar 3.6. Badania podziemnego zgazowania węgla w skali pilotowejObszar ten tworzą 4 części tematów badawczych, a mianowicie:


- Część tematu badawczego nr 3.6.1: Przeprowadzenie i nadzór technologiczny nad próbą podziemnego zgazowania węgla powietrzem (GIG),

- Część tematu badawczego nr 3.6.2: Stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych przygotowania i przeprowadzenia eksperymentu w ramach systemu zarządzania kopalnią (wkład KHW – koordynacja GIG),

- Część tematu badawczego nr 3.6.3: Zapewnienie bezpiecznych dla kopalni warunków wykonania eksperymentu (wkład KHW – koordynacja GIG),

- Część tematu badawczego nr 3.6.4: Zapewnienie bezpiecznych warunków zakończenia eksperymentu (GIG).


W podziemnym generatorze planuje się przeprowadzenie jednej, kilkudziesięciodniowej próby zgazowania z zastosowaniem powietrza. Zgazowanie powietrzem umożliwia uzyskanie gazu o wartości opałowej 3-5 MJ/m3, przydatnego do energetycznego zagospodarowania – co wynika z założeń projektu. Próba przebiegać będzie w długich okresach ustabilizowanych parametrów pracy dla uzyskania wiarygodnych danych niezbędnych dla sporządzenia bilansu masowego i energetycznego. Z danych literaturowych wynika, że dla zgazowania 1 tony węgla wymagana ilość powietrza wynosi około 3500-4500 m3, a średnia ilość powstającego gazu to około 4200 m3. Przy wstępnie założonym zgazowaniu około 50 kg węgla/h wytworzony gaz można będzie spalić w kotle lub silniku gazowym o mocy około 210 kW. W przypadku próby pilotowej ze względów ekonomicznych nie planuje się budowy specjalnego układu spalania gazu, natomiast przewiduje się jego wykorzystanie po oczyszczeniu (odpyleniu, odsmoleniu, odwodnieniu) w lokalnej kotłowni lub w silniku gazowym małej mocy zamontowanym w kontenerze w pobliżu miejsca wyprowadzenia gazu. Silnik taki planowany jest do zakupu w ramach budowy Centrum Czystych Technologii Węglowych.


Zastosowanie techniki georadarowej i laserowej oraz termowizji pozwoli na śledzenie frontu ogniowego i powstającej komory. Monitoring powietrza glebowego wspomoże oszacowanie strat gazu. W zależności od konstrukcji gazogeneratora, przewidywana prędkość liniowa zgazowania wyniesie od 0,12 do 0,8 m/dobę.


W przypadku badań w georeaktorze zbudowanym w KWK „Wieczorek”, współwykonawcą w zakresie zabezpieczenia ruchu i bezpieczeństwa będzie KHW S.A. Wymaga to stworzenia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych w ramach systemu zarządzania kopalnią oraz zapewnienia w ramach obowiązku prowadzenia ruchu zakładu górniczego bezpiecznych dla kopalni warunków wykonania eksperymentu.

Page 7 of 8

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo