ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 3
Wednesday, 14 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Obszar 3.7. Ocena ekoefektywności procesu podziemnego zgazowania węgla w oparciu o wyniki z instalacji pilotowej

Badania w skali pilotowej procesu podziemnego zgazowania węgla oprócz wyników technologicznych dostarczą informacji związanych z aspektami środowiskowymi a także, choć w mniejszym zakresie dotyczących kosztów przedsięwzięcia. W oparciu o uzyskane dane, uzupełnione informacjami literaturowymi przeprowadzona zostanie analiza ekoefektywności badanego procesu zgazowania. Ekoefektywność wiąże wskaźnik ekonomiczny wartości wytworzonej ze wskaźnikami określającymi obciążenie środowiska w procesie wytwórczym. Opracowany wskaźnik ujmować będzie wszystkie istotne zagadnienia w sposób kompleksowy, reprezentując ekoefektywność w sposób wiarygodny i rzetelny. Wskaźnik będzie uwzględniał zmienność w czasie.


W realizacji zadania przewiduje się dokonanie integracji aspektów środowiskowych (na podstawie analiz LCA) oraz ekonomicznych – w oparciu o rachunkowość środowiskową i zastosowanie metody analizy kosztów cyklu życia – LCC (Life Cycle Costing). Metoda ta uwzględnia fazę badań i rozwoju – jest zatem szczególnie przydatna do oceny rozwiązań prototypowych.


Wyniki uzyskane po zrealizowaniu przedstawionych działań zostaną wykorzystane w Tematach Badawczych: nr 4, nr 5 oraz nr 6.


Ten obszar zawiera tylko jedną część tematu badawczego, tj.:

Część tematu badawczego nr 3.7: Ocena ekoefektywności procesu PZW w oparciu o wyniki z instalacji pilotowej (GIG).

Page 8 of 8

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo