ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 3
wtorek, 13 Kwi 2021
Email Drukuj PDF

Obszar 3.5. Analiza ryzyka technicznego budowy i eksploatacji generatoraIstotnym elementem wspomagającym proces decyzyjny odnośnie lokalizacji gazogeneratora podziemnego jest oszacowanie ryzyka technicznego związanego z przedsięwzięciem. Przewidziane do opracowania procedury oceny ryzyka uwzględniać będą specyfikę podziemnego zgazowania węgla a szczególnie zagrożenia dla różnych elementów środowiska, zagrożenia konstrukcji pracujących w wysokich temperaturach, zagrożenia wynikające z obecności gazów wybuchowych. Opracowana procedura zostanie zweryfikowana na etapie budowy i eksploatacji generatora pilotowego.


Ten obszar zawiera tylko jedną cześć tematu badawczego, tj.:

- Część tematu badawczego nr 3.5: Analiza ryzyka technicznego budowy i eksploatacji generatora (GIG).

Strona 6 z 8

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo