ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 7
wtorek, 25 Lut 2020
Email Drukuj PDF

Rodzaj działania

Działanie

Projekt procesowy

Wstępne Studium wykonalności

Charakterystyka przedsięwzięcia

Istota i cel projektu

+

+

Opis technologii produkcji – schemat blokowy

+

+

Podstawowe parametry technologiczne

+

+

Charakterystyka surowców, produktów i czynników energetycznych

+

+

Surowce – zapotrzebowanie i dostępność

+

+

Wstępny bilans masowy i energetyczny

+

+

Szczegółowy bilans masowy i energetyczny

+

+

Podstawowe wskaźniki technologiczne

+

+

Wykaz podstawowego wyposażenia technologicznego

+

+

Identyfikacja i dostępność

 

+

Dostawcy rozwiązań technologicznych

 

+

Wybór odpowiedniej technologii

 

+

Opis wymagań infrastrukturalnych (elektryczność, drogi, strefy ochronne)

 

+

Specyfikacja aparatów i założenia do projektów wykonawczych

Specyfikacja aparatów

+

+

Schematy przepływowe

+

+

Wstępne rozmieszczenie urządzeń

+

+

Wstępny wykaz aparatury kontrolno pomiarowej

+

+

Schemat orurowania instalacji

+

+

Założenia dla branży budowlanej

+

+

Założenia dla branży elektrycznej

+

+

Strefy zagrożeni wybuchem, BHP i zabezpieczenia przeciwpożarowe

+

+

Instrukcje analityczne

+

+

Wstępne instrukcje ruchowe

+

+

Uwarunkowania lokalizacyjne, ekologiczne i finansowe

Organizacja przedsięwzięcia i zatrudnienie

 

+

Analiza popytu

 

+

Lokalizacja

 

+

Ekologiczne uwarunkowania realizacji projektu

 

+

Analiza finansowa

 

+

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze

 

+

Analiza marketingowa

 

+

Strona 2 z 2

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo