ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 8
wtorek, 25 Lut 2020
Email Drukuj PDF

Obszar 8.1. Opracowanie metodyki oceny efektywności pozwalającej na porównanie technologii pilotowych i wybranych referencyjnych podziemnego i naziemnego zgazowania węgla, ukierunkowanych na różne możliwości produkcji energii i surowców chemicznychObszar ten obejmuje 2 części, tj:

- Część tematu badawczego nr 8.1.1: Określenie miar, standardów oraz procedur oceny efektywności technicznej, ekologicznej i kosztowej podziemnego i naziemnego zgazowania węgla (GIG),

- Część tematu badawczego nr 8.1.2:  Określenie miar, standardów oraz procedur oceny efektywności ekonomicznej technologii podziemnego i naziemnego zgazowania węgla (AGH).

Obszar 8.2. Kompleksowa ocena efektywności ekologicznej, techniczno-technologicznej i ekonomicznej badanych technologii podziemnego i naziemnego zgazowania węgla oraz dokonanie kompleksowej oceny technologii referencyjnych.

Obszar ten obejmuje 4 części, tj.:

- Część tematu badawczego nr 8.2.1: Ocena efektywności technicznej i  ekologicznej oraz kosztów technologii podziemnego zgazowania węgla, identyfikacja nakładów inwestycyjnych  dla pilotowych i referencyjnych technologii (GIG),

- Część tematu badawczego nr 8.2.2: Ocena efektywności technicznej, ekologicznej oraz kosztów technologii naziemnego zgazowania węgla (GIG),

- Część tematu badawczego nr 8.2.3: Identyfikacja nakładów inwestycyjnych dla pilotowych i referencyjnych technologii  naziemnego zgazowania węgla (IChPW + wkład Tauron, PKE, PKW, ZAK),

- Część tematu badawczego nr 8.2.4:  Ocena efektywności ekonomicznej technologii naziemnego i podziemnego zgazowania węgla (AGH).

Obszar 8.3. Wybór kryteriów i strategiczna ocena portfela technologii zgazowania podziemnego i naziemnego zgazowania węgla - określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii

Obszar ten obejmuje 6 części, tj.:

- Część tematu badawczego nr 8.3.1: Analiza makro i mikroekonomicznych uwarunkowań technologii zgazowania węgla w Polsce i wskazanie kryteriów do wyboru technologii koniecznych dla realizacji  optymalnej strategii rozwoju technologii (AGH),

- Część tematu badawczego nr 8.3.2: Ocena projektów naziemnego i podziemnego zgazowania węgla z wykorzystaniem opcji rzeczowych (AGH),

- Część tematu badawczego nr 8.3.3: Strategiczna ocena wariantowych technologii zgazowania podziemnego i naziemnego przy użyciu zaawansowanych metod optymalizacji wielokryterialnej i metod eksperckich (AGH),

- Część tematu badawczego nr 8.3.4: Określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla (GIG),

- Część tematu badawczego nr 8.3.5: Określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii naziemnego zgazowania węgla (IChPW + wkład Tauron, PKE, PKW, ZAK),

- Część tematu badawczego nr 8.3.6: Określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii, ich miejsca w polityce energetycznej kraju ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia emisji CO2 (AGH).

Strona 2 z 2

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo