I Konferencja "Zgazowanie węgla"

Drukuj

Dnia 23 września 2010r. odbyła się Konferencja inaugurująca realizację projektu

„Opracowanie technologii zgazowania węgla
dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej'

 

 

 

Konferencja miała miejsce w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zadanie Badawcze nr 3: „Opracowanie technologii zgazowania węgla
dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej' jest realizowane
przez Konsorcjum naukowo-przemysłowe „Zgazowanie węgla' w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii' Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

PROGRAM

 

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników / kawa

 

I część (sesja ogólna):

 

10.00 - 10.10 Powitanie gości
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś - JM Rektor AGH

 

10.10 - 10.30 Wystąpienia zaproszonych gości

 

10.30 - 10.50 Program Strategiczny „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii'
Prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski - Dyrektor NCBiR

 

10.50 - 11.10 Zadanie Badawcze nr 3: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej'
Dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. nadzw. - Kierownik Zadania Badawczego

 

11.10-11.50 Węzeł Wiedzy KIC INNOENERGY Europejskiego Instytutu Technologicznego
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Nauki AGH
Przedstawiciel Węzła Wiedzy - Niemcy

 

11.50 - 12.20 Czy podziemne zgazowanie węgla ma przyszłość?
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - Naczelny Dyrektor GIG

 

12.20 - 12.40 Zgazowanie węgla - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Dr inż. Marek Ściążko - Dyrektor IChPW

 

12.40 - 13.10 Plany wykorzystania rezultatów projektu przez partnerów przemysłowych

 

13.10 - 14.00 Lunch

 

II część (sesje tematyczne):

 

14.00 - 14.20
Opracowanie bazy krajowych węgli brunatnych i kamiennych
do zgazowania naziemnego i podziemnego
Prof. dr hab. inż. Jerzy Klich - Kierownik Części Zadania Badawczego AGH i Kierownik Tematu Badawczego nr 1

 

14.20 - 14.40 Pilotowe instalacje zgazowania węgla w reaktorach
z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu CO2
jako czynnika zgazowującego
Dr inż. Aleksander Sobolewski - Kierownik Części Zadania Badawczego IChPW
Mgr inż. Andrzej Czaplicki - Kierownik Tematu Badawczego nr 2

 

14.40 - 15.00 Projekt pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla
w KWK Wieczorek
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz - Kierownik Części Zadania Badawczego GIG
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk - Koordynator Tematu nr 3

 

15.00 - 15.20 Modelowanie układów kogeneracji i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk - Koordynator Tematu nr 4

 

15.20 - 15.40 Modelowanie układów naziemnego zgazowania węgla dla zastosowań w energetyce i chemii
Dr inż. Tomasz Chmielniak - Kierownik Tematu Badawczego nr 5

 

15.40 - 16.00 Mapa rozwiązań technologicznych dla procesów zgazowania węgla w Polsce
Dr Stanisław Porada - Kierownik Tematu Badawczego nr 6

 

16.00 - 16.20 Projekty technologiczne układów zgazowania węgla stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych
Mgr inż. Jerzy Świądrowski - Kierownik Tematu Badawczego nr 7

 

16.20 - 16.40 Metodyka kompleksowej oceny i wyboru strategicznych kierunków zgazowania węgla w Polsce
Dr Krzysztof Kwaśniewski - Kierownik Tematu Badawczego nr 8

 

16.40 - 17.00 Badania realizowane przez Politechnikę Śląską w ramach Zadania Badawczego nr 3
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik - Kierownik Części Zadania Badawczego PŚ


17.00 - 17.15 Przerwa kawowa


17.15 - 18.00 Dyskusja
Moderator: Dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. nadzw. - Kierownik Zadania Badawczego