Posiedzenie Komitetu Nadzoru

Drukuj

 

Dnia 27 kwietnia 2011r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komitetu Nadzoru Projektu.

 

W spotkaniu uczestniczyli również Kierownicy Części Zadania Badawczego i Koordynatorzy Tematów Badawczych, którzy podsumowali dotychczasową pracę w projekcie i przekazali informacje nt. stanu realizacji zaleceń Zespołów Odbiorowych prac wykonanych w 2010r.


Kierownik Projektu przekazał informacje na temat trybu odbioru sprawozdań merytorycznych za I-sze półrocze 2011r. oraz trybu przygotowania raportów półrocznych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zaproponowano i zaakceptowano osoby dwóch nowych recenzentów – ekspertów zewnętrznych, którzy ocenią Części Tematów Badawczych kończących się w czerwcu b.r.Będą nimi: prof. Jerzy Malewski z Politechniki Wrocławskiej i prof. Jan Szlązak z Politechniki Śląskiej.