Konferencja "Zgazowanie węgla 2012"

Drukuj

25 września 2012 r. na terenie Centrum Czystych Technologii Węglowych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu odbyła się konferencja promująca wyniki realizacji Zadania Badawczego nr 3 NCBR pt.:Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”.

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez pana Waldemara Pawlaka – Wicepremiera, Ministra Gospodarki. W konferencji wzięło udział ok. 130 osób, wśród których mieliśmy przyjemność gościć pana prof. Jerzego Buzka – posła do Parlamentu Europejskiego i jego byłego Przewodniczącego. Wizyta prof. Buzka była związana z przyznaniem mu nagrody „Diament IChPW” im. prof. Henryka Zielińskiego.

I część konferencji – sesję ogólną otworzył oraz gości przywitał dr inż. Aleksander Sobolewski – Z-ca Dyrektora IChPW ds. Badań i Rozwoju. Po powitaniu uczestników głos zabrał dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw. – Dyrektor IChPW, który mówił o gospodarczym znaczeniu zgazowania węgla.

Sesja ogólna połączona została ze zwiedzaniem nowootwartego Centrum Czystych Technologii Węglowych, którego prezentacji dokonał dr inż. Aleksander Sobolewski, a o unikatowych doświadczeniach z jego budowy opowiedział pan Edward Bacza – Dyrektor B.P. MEXEM Sp. z o.o.

W II-ej części, prowadzonej przez prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z AGH, miały miejsce sesje naukowe. Koordynatorzy Tematów Badawczych omówili zakres planowanych prac, ich cele, stan realizacji oraz osiągnięte dotychczas rezultaty. Konferencję zakończyła dyskusja.

 

 

Zadanie Badawcze realizowane jest przez Konsorcjum „Zgazowanie węgla”, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza a w jego skład wchodzą ponadto partnerzy naukowi: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach oraz partnerzy przemysłowi: Katowicki Holding Węglowy S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A., Tauron Wytwarzanie S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A i ZAK S.A.