PŚI

Print
There are no translations available.

Część zadania badawczego realizowanego przez Politechnikę Śląską obejmująca następujące części tematów badawczych:

 

Nr części
tematu
badawczego

Część tematu badawczego

2.2.1.

Kinetyka procesu zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 w procesie

4.2.

Opracowanie modeli palników dostosowanych do spalania gazów o niskiej wartości opałowej

5.2.

Model numeryczny (CFD) reaktora zgazowania z cyrkulującym złożem fluidalnym

5.4.

Modelowanie i optymalizacja kogeneracyjnego bloku energetycznego opartego o układ IGCC