Tematy Badawcze

Print
There are no translations available.

Zadanie Badawcze nr 3 zostało podzielone na 8 wymienionych poniżej Tematów Badawczych:


Temat Badawczy nr 1: Opracowanie szczegółowej bazy danych węgli krajowych dla procesu zgazowania,

 

Temat Badawczy nr 2: Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego,

 

Temat Badawczy nr 3: Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii procesu podziemnego zgazowania węgla,

 

Temat Badawczy nr 4: Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla,

 

Temat Badawczy nr 5: Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów zgazowania naziemnego dla zastosowań w energetyce i chemii,

 

Temat Badawczy nr 6: Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych

 

Temat Badawczy nr 7: Opracowanie projektów technologicznych układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych,

 

Temat Badawczy nr 8: Kompleksowa ocena i wybór strategicznych kierunków rozwoju zgazowania węgla.

 

 

 

Tematy Badawcze połączone zostały w trzy Grupy, za których koordynację merytoryczną odpowiada wskazany Partner Naukowy, tj.:


•    Grupa Tematów Badawczych koordynowanych przez AGH obejmująca Tematy Badawcze nr 1, nr 6 oraz nr 8,


•    Grupa Tematów Badawczych koordynowanych przez IChPW obejmująca Tematy Badawcze nr 2 oraz nr 5,


•    Grupa Tematów Badawczych koordynowanych przez GIG obejmująca: Tematy Badawcze nr 3, nr 4 oraz nr 7.