Temat Badawczy 5

Drukuj

Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2010 w Temacie Badawczym nr 5


"Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów zgazowania naziemnego dla zastosowań w energetyce i chemii"


W pierwszym etapie dokonano przeglądu literatury i zbudowano zestaw równań opisujących analizowane zjawiska bazując zarówno na modelach dostępnych w kodzie CFD o nazwie ANSYS Fluent, jak i innych. W drugim etapie przeprowadzono obliczenia weryfikujące modele w celu sprawdzenia poprawności zaimplementowanych metod i ich stabilności obliczeniowej. Wykonano obliczenia benchmarkowe dla złoża bąbelkowego oraz cyrkulacyjnego. Porównanie uzyskiwanych wyników pozwoliło na dokonanie wyboru zestawu równań, które będą wykorzystywane do dalszych obliczeń.

 

Ponadto opracowano: