Realizacja

Drukuj

Realizacja Zadania Badawczego prezentowana będzie w każdym roku realizacji. 

 

W zakładce Podjęte działania,  pokazywane będą plany jakie są stawiane przed kolejnym rokiem realizacji Zadania Badawczego,

natomiast  zakładka  Osiągnięcia, przedstawiać będzie osgiągnie już cele i załóżenia w poszczególnych latach.