Drukuj
KHW


Celem działalności Katowickiego Holdingu jest produkcja i sprzedaż wysokogatunkowego węgla energetycznego. Dodatkowym obszarem działania jest produkcja towarów i świadczenie usług o niegórniczym charakterze w jednostkach powstałych na bazie restrukturyzowanego majątku Holdingu.
Celem strategicznym jest zagwarantowanie efektywnego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.

Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna w Katowicach jest pierwszą i jedyną tego typu organizacją działającą w polskim przemyśle węgla kamiennego.
Powstał 29 czerwca 1993 roku w wyniku połączenia 11 kopalń, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.

Dziś w skład KHW wchodzą następujące Kopalnie Węgla Kamiennego usytuowane w rejonie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Ruda Śląska i Tychy:
„Mysłowice – Wesoła”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Murcki - Staszic” oraz wchodząca w skład Katowickiej Grupy Kapitałowej KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.

KHW S.A. jest jednym z największych krajowych i europejskich producentów typowych węgli energetycznych. Produkcja wysokojakościowych sortymentów handlowych wynosi około 17,0 milionów ton na rok co stanowi około 18,0% całkowitej produkcji węgla kamiennego i około 21% produkcji węgla energetycznego.
Przy posiadanych zasobach gwarantuje to stałość wieloletnich dostaw tego surowca.
Naszą dewizą jest dostosowanie parametrów jakościowych produkowanych węgli do wymagań odbiorców w czym pomagają nam wdrożone systemy zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 i ISO 14001, oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy PN-N-18001.


Eksploatacja węgla prowadzona na głębokości od 350 do 1050 m jest całkowicie zmechanizowana a stosowane technologie i urządzenia należą do najnowocześniejszych. Wydobyty urobek poddawany jest wzbogacaniu w zakładach przeróbczych istniejących przy każdej z kopalń co pozwala na uzyskanie produktów handlowych o niskiej zawartości siarki i popiołu, spełniających wymagania aktualnych norm emisji substancji toksycznych do powietrza. Holding jest jednym z największych dostawców węgla kamiennego do krajowej energetyki zawodowej oraz na rynki unijne.
Nadrzędną zasadą współpracy z energetyką zawodową i ciepłownictwem jest gwarancja dostaw węgla na podstawie wieloletnich i bezpośrednich umów między producentem a odbiorcą.

 

KHW SA jest ponadto właścicielem względnie współwłaścicielem wielu krajowych i zagranicznych spółek prawa handlowego o zróżnicowanym profilu działania, z których wiele powstało w procesie restrukturyzacji na bazie majątku Holdingu. Firmy te w powiązaniu z Holdingiem tworzą Katowicką Grupę Kapitałową.

Można tu wyróżnić między innymi takie firmy jak:

 

•    Wspomnianą już Kopalnię Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o.
•    Zakłady Energetyki Cieplnej W Katowicach S.A. – produkujące i dystrybuujące ciepło i energię elektryczną na terenie kilku miast Śląska (moc zainstalowana: ok. 500 MWt  i 8,5 MWe).
•    Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
•    Spółki Mieszkaniowe,
•    „SILTRACO” Sp. z o.o. – zajmująca się m.in. rzecznym transportem węgla i innych towarów na terenie kraju i Europy i szereg innych.

 

Produkcją niektórych paliw węglowych – w tym EKORETU® i EKO-FINSU® – oraz sprzedażą i dystrybucją węgla dla odbiorców z poza energetyki zawodowej zajmuje się „KATOWICKI WĘGIEL” Sp. z o.o. przy współpracy z siecią ponad 200 Autoryzowanych Sprzedawców KHW posiadających ponad 500 składów opałowych na terenie całego kraju.


Poprzez sprawnie funkcjonującą sieć Autoryzowanych Sprzedawców stworzyliśmy bardzo dobrą dostępność do naszego węgla. Oferując dobry jakościowo węgiel, myślimy również o tym aby można go było spalać w sposób niezagrażający środowisku. Dlatego też szeroko promujemy nowoczesne technologie wytwarzania ciepła oparte na kwalifikowanych paliwach węglowych oferując kompleksowe rozwiązania gwarantujące najniższe koszty wytwarzania ciepła i redukcję tak zwanej „niskiej emisji”.

 

Obszerny zakres działalności Holdingu sprawia, że jesteśmy obecnie największym pracodawcą w rejonie Katowic oraz bardzo dużym odbiorcą towarów i usług od kilkuset krajowych firm.