Drukuj
Logo_KGHM_CMYK_7

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z ponad 45-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną. Od lipca 1997 r. jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

KGHM dysponuje własnym złożem rud miedzi i własną zintegrowaną strukturą produkcyjną, w której skład wchodzą trzy kopalnie, trzy huty miedzi oraz oddziały wspomagające działalność podstawową. W zakładach Polskiej Miedzi zatrudnionych jest ponad 18 000 pracowników, a w spółkach zależnych, tworzących Grupę Kapitałową KGHM, zatrudnionych jest kolejnych 10000 osób.


Podstawowa działalność KGHM Polska Miedź S.A. koncentruje się na produkcji miedzi i srebra. W ostatnich latach wielkość produkcji miedzi ustabilizowała się na poziomie 500 - 550 tys. ton rocznie. Rocznie KGHM Polska Miedź S.A. produkuje ponad 1200 ton srebra metalicznego.


W światowych rankingach producentów metali KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się na:
•    siódmym miejscu wśród producentów miedzi rafinowanej,
•    drugiej pozycji wśród wytwórców srebra.


Wizją KGHM Polska Miedź S.A. jest dołączenie do grupy dużych, globalnych producentów miedzi, poprzez zwiększenie produkcji miedzi do ok. 700 tys. ton.