Drukuj

Obszar 3.4. Opracowanie procedur lokalizacji generatora pilotowego, w tym zagadnień prawnych i bezpieczeństwaZe względu na stopień skomplikowania przedsięwzięcia oraz brak technicznych możliwości szczegółowego rozpracowania parametrów i własności złoża węgla i jego otoczenia w miejscu, gdzie generator będzie założony, konieczna jest szeroka analiza zagadnień z tym związanych, nie tylko w aspekcie technicznym i środowiskowym, lecz również prawnym i obejmującym bezpieczeństwo. Dlatego w oparciu o analizę aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, górnictwa, geologii, budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowane zostaną procedury wspomagające proces umożliwiający budowę gazogeneratora podziemnego oraz infrastruktury związanej z jego obsługą. W realizacji pracy GIG będzie wspomagany przez pracowników KHW S.A. jak również Wyższy Urząd Górniczy oraz Centralną Stację Ratownictwa Górniczego.


W obszarze tym występuje tylko jedna część tematu badawczego, tj.:

- Część tematu badawczego nr 3.4: Opracowanie procedur lokalizacji generatora pilotowego, w tym zagadnień prawnych i bezpieczeństwa (GIG).