Drukuj

Obszar 3.5. Analiza ryzyka technicznego budowy i eksploatacji generatoraIstotnym elementem wspomagającym proces decyzyjny odnośnie lokalizacji gazogeneratora podziemnego jest oszacowanie ryzyka technicznego związanego z przedsięwzięciem. Przewidziane do opracowania procedury oceny ryzyka uwzględniać będą specyfikę podziemnego zgazowania węgla a szczególnie zagrożenia dla różnych elementów środowiska, zagrożenia konstrukcji pracujących w wysokich temperaturach, zagrożenia wynikające z obecności gazów wybuchowych. Opracowana procedura zostanie zweryfikowana na etapie budowy i eksploatacji generatora pilotowego.


Ten obszar zawiera tylko jedną cześć tematu badawczego, tj.:

- Część tematu badawczego nr 3.5: Analiza ryzyka technicznego budowy i eksploatacji generatora (GIG).