Temat Badawczy 3

Print
There are no translations available.

Temat Badawczy nr 3:  

Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii procesu podziemnego zgazowania węgla


Temat ten zrealizowany zostanie przez Główny Instytut Górnictwa przy współudziale Akademii Górniczo-Hutniczej i partnera przemysłowego – Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
W celu skutecznej realizacji, temat podzielony został w następujące obszary:

 

  1. Badania laboratoryjne konfiguracji georeaktora (GIG + AGH + wkład KHW),
  2. Model symulacyjny georeaktora (GIG + AGH),
  3. Budowa georeaktora pilotowego (GIG + wkład KHW),
  4. Opracowanie procedur lokalizacji generatora pilotowego, w tym zagadnień prawnych i bezpieczeństwa (GIG + wkład KHW),
  5. Analiza ryzyka technicznego budowy i eksploatacji generatora (GIG),
  6. Badania podziemnego zgazowania węgla w skali pilotowej (GIG + wkład KHW),
  7. Ocena ekoefektywności procesu PZW w oparciu o wyniki instalacji pilotowej (GIG),

 

Wielkość zaangażowania partnera przemysłowego (Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.) w realizację Tematu determinowana jest wyborem opcji lokalizacji instalacji pilotowej, co nastąpi po analizie wyników uzyskanych w ramach Tematu Badawczego nr 1.
Wymienione działania są kompatybilne i logicznie powiązane, ich realizacja pozwoli osiągnąć założone cele tematu. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe prace wykonywane w ramach wymienionych wyżej obszarów tematycznych.