Temat Badawczy 7

Print
There are no translations available.

Temat badawczy nr 7:

Opracowanie projektów technologicznych układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych


W celu skutecznej realizacji, temat ten podzielony został na cztery części, tj.:

 

 

W ogólnym zarysie, w projekcie procesowym uwzględnione będą następujące zagadnienia:

 

Wstępne studium wykonalności, oprócz niezbędnych danych technologicznych samego projektu procesowego, wymaga uwzględnienia aspektu lokalizacyjnego przedsięwzięcia, w szczególności wpływu:

 

Szczegółowe działania i elementy projektu procesowego oraz wstępnego studium wykonalności przedstawiono poniżej w sposób skondensowany w formie tabelarycznej.